Pomagamy spełnić marzenie
otaczając profesjonalną opieką pary
starające się o poczęcie nowego życia

Zapraszamy do kontaktu
(61) 820 30 51 603 936 850 Janiny Omańkowskiej 51,
60-465 Poznań


Informacje

Dodano: 28.06.2010

Badanie nasienia

Podstawowym badaniem diagnostycznym, mającym na celu sprawdzenie płodności mężczyzny, jest BADANIE NASIENIA (SEMINOGRAM) Przeprowadzana analiza seminologiczna polega na ocenie koncentracji, ruchliwości i budowy morfologicznej plemników oraz ocenie płynu nasiennego.

Rutynowe badanie obejmuje:

Badanie nasienia służy ustaleniu przyczyn niemożności posiadania potomstwa przez mężczyznę i stanowi punkt wyjściowy do dalszego precyzyjnego postępowania z parą.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Przed badaniem należy zachować wstrzemięźliwość płciową przez 3-5 dni, a także unikać stresu, używek i nadmiernego wysiłku fizycznego. W przypadku, gdy w dniach poprzedzających badanie pojawiła się infekcja z wysoką gorączką lub zatrucie pokarmowe, należy umówić się na badanie co najmniej miesiąc później.

Materiał do badania, czyli nasienie, uzyskuje się poprzez masturbację. Ważne jest, aby nasienie pochodziło z jednego, pierwszego wytrysku i cała jego objętość znalazła się w pojemniku. Przygotowane suche i jałowe naczynie powinno być ogrzane do temperatury ciała człowieka (np. w dłoniach), w przeciwnym wypadku wprowadzone do niego plemniki zaczną obumierać i tracić żywotność, co może zafałszować wyniki badań. Po konsultacji z lekarzem, w wyjątkowych sytuacjach nasienie można oddać w domu i dostarczyć do laboratorium.

WYMAGANE INFORMACJE

W trakcie wizyty, na której będzie omówiony wynik badania, należy poinformować o:

Jeżeli badanie nie wykazuje zmian patologicznych w nasieniu, nie ma potrzeby jego powtarzania. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, badanie powtarzane jest 2-3 razy w odstępach nie większych niż 2-3 miesiące i nie krótszych niż 2-3 tygodnie.

Niepłodność to choroba pary. Jeśli wynik badania nasienia mężczyzny odbiega od normy, nie przekreśla to szansy na posiadanie potomstwa w sposób naturalny. Należy zestawić go z wynikami partnerki, której znaczny potencjał rozrodczy może zniwelować pogorszone właściwości nasienia. W praktyce zaledwie 3-5% mężczyzn z wykrytymi nieprawidłowościami nasienia pozostaje rzeczywiście bezpłodna - w pozostałych przypadkach mówimy o obniżonej płodności, która odpowiednio leczona nie stanowi problemu dla powiększenia rodziny (inseminacja, zapłodnienie pozaustrojowe).

RODZAJE BADAŃ NASIENIA:

1. Badanie przyżyciowe - mikroskopowe

2. Badanie komputerowe (CASA)

» Zobacz zdjęcie #1
» Zobacz zdjęcie #2
» Zobacz zdjęcie #3
» Pobierz film

3. Fragmentacja DNA plemnika (SCSA)

» Zobacz zdjęcie

Jest uznanym w badaniu klinicznym, wartościowym testem laboratoryjnym przydatnym w ocenie struktury chromatyny jądra plemnika i oceny potencjału zapładniającego. Stanowi uzupełnienie rutynowej analizy nasienia.
Wskazania:

Do analizy fragmentacji DNA plemników stosowany jest test Halosperm® opierający się na metodzie SCD (Sperm Chromatin Dispersion test).

4. W zakresie procedury IVF posiadamy nowoczesną metodę separacji plemników:

Magnetycznie aktywowane sortowanie komórek (MACS – magnethic activated cell sorting)

Wskazania:

Apoptoza, inaczej zaprogramowana śmierć komórki jest ważnym procesem fizjologicznym w organizmie człowieka. Mechanizm ten pozwala na usunięcie uszkodzonych komórek. Część plemników w ejakulacie może wykazywać cechy apoptotyczne takie jak aktywacja kaskady kaspaz oraz zmniejszony potencjał błony mitochondrialnej (MP), co może wpływać na zmniejszenie efektywności technik wspomaganego rozrodu. Aby uniknąć wykorzystania plemników apoptotycznych w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego stosuje się technikę MACS. Pozwala ona na wyizolowanie ruchliwej frakcji plemników niewykazujących cech apoptotycznych i cechujących się zwiększonym potencjałem zapładniającym. MACS opiera się na wykorzystaniu magnetycznych mikrokulek o średnicy 50nm skoniugowanych z Aneksyną-V, które mają zdolność znakowania plemników o naruszonej błonie komórkowej. Następnie zawiesina komórek wprowadzana jest do magnetycznego separatora, który pozwala na zatrzymanie apoptotycznych plemników wewnątrz kolumny i tym samym wyizolowanie plemników prawidłowych.

« powrót strona główna